Hoppa till innehåll

Tall- och granvirke klassificeras i kvalitetsklasser baserat på dess egenskaper. De mest betydande kriterierna i kvalitetsklassificeringen är utseendemässiga. Storlek, antal, kvalitet och placering av kvistar påverkar mest bestämningen av kvalitetsklassen. I kvalitetsklassificeringen övervakas även sprickor, kåd hål, färgförändringar och defekter som uppstår vid hantering av sågat virke.

Den bästa kvalitetsklassen är US, som sedan delas in i fyra underklasser. Det produceras minst mängd virke av US-klasserna i produktionen. Av denna anledning är det svårare att få tag på och dyrare att köpa virke av US-klassen. Virket med US-klass används bland annat inom snickeriprodukter och möbler där höga estetiska krav ställs.

Näst bästa kvalitetsklass är V. Detta klass produceras mest mängd virke i produktionen och används mycket inom byggindustrin. Klassen VI används också allmänt inom branschen, men med en tydligt större mängd kvistar tillåten.

Den sämsta kvalitetsklassen är VII där alla defekter tillåts. Virket måste dock hålla ihop och sågbladet måste röra majoriteten av ytan på ämnet.

Vi använder endast de bästa kvalitetsklasserna för våra timmerhus

I Honkatalot timmerhus används endast virke av US- och V-kvalitetsklasserna. Allt virke av sämre kvalitet sorteras bort från produktionen och används istället som flis eller sågspån. Vi använder detta för att värma upp våra produktionsanläggningar.

Den höga kvaliteten på träet syns i det färdiga produkten genom det låga antalet och storleken på kvistarna, samt den mycket höga kvalitetsnivån på huset som håller i årtionden. Speciellt inomhus har träets kvalitet en stor betydelse. Även om träytan behandlas kan man visuellt se skillnaden i de bästa träkvalitetsklasserna. Det finns färre kvistpunkter, de är mindre och ”lossnar” inte från ytan på träet. Kvaliteten spelar roll.

Träkvalitetsklasser

Puutavaran laatuluokat
BESTÄLL EN NÄSTAN 300-SIDIG IDEBANK

HONKATALOT – HOUSE DESIGN COLLECTION

(På finska)

Information om våra produkter och vår byggmetod

Dussintals hus- och villamodeller

Fantastiska exteriör- och interiörfoton samt 3D-visualiseringar

Massor av idéer och inspiration för att planera ditt eget Honkatalot-projekt