Hoppa till innehåll

CE-MÄRKNING

CE-märkningen möjliggör fri rörlighet för produkter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är en tillverkares försäkran om att produkten uppfyller de säkerhets-, hälsa-, miljö- och konsumentskyddskrav som Europeiska unionen har fastställt. CE-märkningen gynnar många finska företag vars produkters tillträde till den europeiska marknaden garanteras av märkningen.

CE-märkningen av byggprodukter blev obligatorisk i Finland med ikraftträdandet av en del av Europeiska kommissionens byggproduktförordning (305/2011) den 1 juli 2013 för de byggprodukter för vilka det finns en harmoniserad standard som möjliggör CE-märkning.

Honkatalot har beviljats CE-märkning enligt den europeiska tekniska godkännanden ETA-13/0767 för deras timmerhusbyggsats samt för limträ.

Declaration of Performance – Log House Construction Kit (DoP No. 802-2/2018)

Declaration of Performance – Glue-laminated timber (Dop No. 903-1/2015)

Theoretical Product Type Determination for Log House Construction Kit Design (ETA-13/0767)

CE – Log House Construction Kit

CE – Glue laminated timber

AA-KREDITBETYG

Som ett av de mest kreditvärdiga företagen i Finland tillhör vi AA-kreditbetyg, den näst högsta nivån på Dun & Bradstreets sjugradiga kreditbedömningsskala. Kravet för att nå denna kreditvärdighet är etablerad verksamhet, positiv eller icke-negativ bakgrund och betalningshistorik samt ekonomiska nyckeltal på medianföretagsnivå.

HONKATALOT ÄR EN PÅLITLIG SAMARBETSPARTNER – NU OCH I FRAMTIDEN

Certifikatet Suomen Vahvimmat (Finlands Starkaste) är ett tecken på att Honkatalot är en pålitlig samarbetspartner – nu och i framtiden. Det är också ett starkt budskap om företagets ekonomiska stabilitet och stöder Honkatalot image även som arbetsgivare.

Som en av Finlands Starkaste är vi med och skapar styrka för framtida näringsliv. För att erhålla certifikatet Suomen Vahvimmat krävs att man tillhör den skarpaste spetsen av Rating Alfa-kreditbetygsskalan (AAA eller AA+).

KAUPPALEHTIS FRAMGÅNGSFÖRETAG 2023

Nuottisaaren Saha koncernen har på grund av sin ekonomiska prestation klassificerats som ett framgångsföretag. Egenskaperna hos ett företag som erhållit Framgångs-certifikatet inkluderar etablerad verksamhet, stabil tillväxtutveckling, gott resultat och lönsamhet, stark finansieringsstruktur samt betalningsberedskap som säkrar kontinuerlig verksamhet.

Baserat på nyckeltalsjämförelser har företaget placerat sig bland de bästa företagen både bland alla finländska företag och inom sin egen bransch.

Kauppalehti Achievers 2023

FÖRNYBAR ENERGI

Honkatalot har förvärvat RES-GO (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) elektricitetsursprungsgarantier under EECS (European Energy Certificate System) på 2000 MWh för konsumtionsåret 2019. Produktionsformen är vattenkraft.

EECS REG-GO elektricitetsursprungsgarantier är enligt Europeiska Unionens Direktiv för Förnybar Energi 2009/28/EC, elektricitetsursprungsgarantier som med dessa garanteras att elektriciteten är producerad från förnybara energikällor och är koldioxidfri.

BESTÄLL EN NÄSTAN 300-SIDIG IDEBANK

HONKATALOT – HOUSE DESIGN COLLECTION

(På finska)

Information om våra produkter och vår byggmetod

Dussintals hus- och villamodeller

Fantastiska exteriör- och interiörfoton samt 3D-visualiseringar

Massor av idéer och inspiration för att planera ditt eget Honkatalot-projekt