Hoppa till innehåll

Traditionellt sett har tall använts mer som råvara för timmerhus i Finland. Med äldre träbearbetningsmetoder var tall enklare att hantera. Vi på Honkatalot har dock alltid använt högkvalitativt granträ i vår husproduktion, och idag är cirka 95% av våra hus tillverkade av gran.

Varför granträ?

Vi har en lång historia av export av timmerhus, särskilt i Centrala Europa. Vår exportverksamhet började från Tyskland och användningen av granträ som råvara för våra timmerhus härstammar från den tiden. Kraven på träkvalitet är mycket höga i Centrala Europa, och svaret på detta finns i granen.

Fuktbeständig gran är lämpligt som råvara för moderna timmerhus

Granens fuktbeständighet är en klass för sig själv. Granens cellstruktur är lika tät som tallens kärnved, och den absorberar inte fukt. Av denna anledning kan inte gran exempelvis tryckimpregneras eftersom den inte absorberar impregneringsmedlet eller någon annan vätska. Gran har den bästa möjliga förmågan att hantera fukt, vilket är en nödvändig egenskap i modern arkitektur, särskilt i byggnader utan eller med nästan obefintliga takutsprång. I dessa fall utsätts väggarnas yta mer för regnvatten och annan fukt, vilket gör granträ till ett säkert val i sådana situationer.

Enhetlig kvalitet och ljust trä

Användningen av gran har ökat betydligt de senaste åren, även av estetiska skäl. Gran är jämnare och ljusare i färgen än tall, och mörknar inte lika mycket med åren. Granens kvistplatser är också mindre och ljusare än tallens. Den övergripande effekten av en ljusare gran passar därför bättre in i modern arkitektur där man vill ha en mer minimalistisk yta på byggnaden. Skillnaden i träets utseende, särskilt när det gäller kvistar, är märkbar även om ytan målas.

Vårt sortiment av timmerhus är dock mångsidigt och vi tillverkar både hyvlade stockar och lamelltimmerstockar i både gran- och tallträ. Vi kan erbjuda en lösning som passar dina behov och önskemål!

BESTÄLL EN NÄSTAN 300-SIDIG IDEBANK

HONKATALOT – HOUSE DESIGN COLLECTION

(På finska)

Information om våra produkter och vår byggmetod

Dussintals hus- och villamodeller

Fantastiska exteriör- och interiörfoton samt 3D-visualiseringar

Massor av idéer och inspiration för att planera ditt eget Honkatalot-projekt