Hoppa till innehåll

Allt trämaterial som kommer till Honkatalot fabrik sorteras. På så sätt säkerställs en hög kvalitet på råvaran som används i husproduktionen. Endast de bästa råmaterialen går vidare för vidareförädling, vilket gör sorteringen till en mycket viktig del av vår kvalitetskontroll.

I Honkatalot timmerhus används endast trä av högsta kvalitet i US- och V-klasserna. Allt trä av lägre kvalitet sorteras bort från produktionen och blir istället flis och sågspån, som vi använder för att värma upp våra produktionsanläggningar.

Den goda kvaliteten på träet syns i det färdiga produkten genom minimalt antal och storlek på kvistar samt genom husets överlägsna kvalitet som håller i årtionden.

Läs mer om Honkatalots husproduktion och värderingar.

BESTÄLL EN NÄSTAN 300-SIDIG IDEBANK

HONKATALOT – HOUSE DESIGN COLLECTION

(På finska)

Information om våra produkter och vår byggmetod

Dussintals hus- och villamodeller

Fantastiska exteriör- och interiörfoton samt 3D-visualiseringar

Massor av idéer och inspiration för att planera ditt eget Honkatalot-projekt